Hoppa till huvudinnehållet

Livsviktiga snack lanseras på arabiska, somaliska och engelska!

04 ‪maj‬ 2022

Våren 2020 skickade Suicide Zero för första gången ut boken Livsviktiga snack till närmare 120 000 föräldrar runtom i Sverige. Boken, som skickas till varje hushåll där det bor en nioåring, ger föräldrar och andra vuxna verktyg och övningar för att de ska kunna lära barn att berätta hur de mår. Forskning visar nämligen att ju lättare barn har att prata om känslor och uttrycka hur de mår, desto bättre skyddade är de mot bland annat depression och självmord längre fram i livet.

Nu kommer Livsviktiga snack i förkortad och översatt form – både som hemsida och som animerad film. De nya kortvarianterna av Livsviktiga snack finns på arabiskaengelska, och somaliska.

Till grund för arbetet med översättningarna ligger en kartläggning som genomfördes tillsammans med kommunikationsbyrån KAPI. För att hitta de språkgrupper som har störst behov av ett anpassat material undersöktes kriterier som storlek på språkgruppen, antal år i Sverige, utbildningsnivå samt demografisk sammansättning (det vill säga störst sannolikhet för att ha barn i åldrarna 9-12 år). De största behoven av en översättning visade sig då finnas i de arabisk- och somalisktalande grupperna.

Istället för att översätta till flera, mindre språk valde vi också att göra en engelsk översättning för att göra materialet tillgängligt för så många som möjligt.

Nu blir Livsviktiga snack tillgängligt för ännu fler föräldrar och vuxna som har barn i sin närhet. Forskning visar nämligen att kan man sätta ord på känslor och be om hjälp när det behövs så blir livet lättare att leva. Det är en kunskap som vi tycker ska komma alla till del, säger Suicide Zeros generalsekreterare Rickard Bracken.

Projektet har förverkligats tillsammans med några välkända profiler. Bland de som bidragit med sina röster till filmversionerna hittar vi komikern och skådespelaren Mikael Tornving (svenska) samt komikern Al Pitcher (engelska).

Se filmen ”Livsviktiga snack på fyra minuter” nedan eller på sajten. Läs mer om de nya språkvarianterna av Livsviktiga snack här.