Hoppa till huvudinnehållet

Fakta och forskning

Barn som kan prata om sina känslor löper minskad risk för depression och suicid längre fram i livet. Men inte bara det – de har också större chans att klara skolan och undvika att hamna i missbruk och kriminalitet. På köpet får du och ditt barn också en starkare och närmare relation. Här kan du läsa mer om barnets utveckling, både mentalt och kroppsligt, hur du gör för att komma igång med snacken och hur ni kan träna på att lösa problem tillsammans.

 

Barnets vardag

Kompisarna blir viktigare och skolan ställer högre krav. För 9-12-åringen händer det mycket i vardagen nu.

Det abstrakta tänkandets fas

Alla barn är individer och utvecklas olika. Inga faser har skarpa gränser, men någonstans i övergången mellan 9 år till tonåring händer det saker i barnets hjärna. Perioden brukar kallas det pre-abstrakta tänkandets fas, eller den pre-pubertala fasen. Vad är det egentligen som händer med ditt barn under den här ibland turbulenta perioden?

Barnets kroppsliga utveckling

Puberteten brukar inledas någon gång mellan 8 och 14 års ålder och de flesta barn blir nu väldigt medvetna om var de själva befinner sig i utvecklingen. Är man tidig eller sen? Vuxit mycket eller lite? Fått mens eller inte?

Filmen om livsviktiga snack

I den här filmen får du en summering av Livsviktiga snack. Den är gjord för att ses av alla som har barn i sin närhet och fungerar som en introduktion till det här viktiga snacket. Sprid och använd den gärna!