Hoppa till huvudinnehållet

Barn & psykisk ohälsa

Det pratas mycket om att våra unga mår allt sämre. Men stämmer det verkligen? Och framförallt – vad kan vi i så fall göra åt det? Här kan du läsa mer om vad som egentligen menas med psykisk ohälsa, lite tyngre diagnoser som ångest och depression och hur du som vuxen kan bemöta barn som har självmordstankar eller har upplevt en närståendes självmord.

 

Filmen om Livsviktiga snack

Varför är det så viktigt att vi pratar om känslor med våra barn? Och hur gör man det bäst? Filmen om Livsviktiga snack riktar sig till dig som har barn mellan 9 och 12 i din närhet – men kan givetvis ses av alla.

Vad är egentligen psykisk hälsa?

Vi läser ofta om att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Men vad innebär det egentligen? Att ha en god psykisk hälsa är ju inte detsamma som att gå runt och vara konstant lycklig. Och lite vice versa; att ha en psykisk sjukdom innebär ju inte att du aldrig kan vara lycklig.

Depression

Depression är faktiskt vanligare än diabetes hos barn, 1-2 av 100 drabbas. Symtomen hos barn skiljer sig ofta från de som vuxna har och sjukdomen kan därför vara lite knepig att upptäcka.

Ångest

Mellan 5-10 procent av barn och unga har ångestsyndrom och det är därmed det vanligaste psykiska tillståndet som kan uppkomma. Symtomen kan visa sig som rastlöshet, sömnsvårigheter och magont.

Läs mer