Hoppa till huvudinnehållet

Mer om NPF

Det är inte ovanligt att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd, add, autismspektrumstörningar, inlärningssvårigheter eller språkstörning upptäcks i den här åldern.

Anledningen är både en ökande mognad hos barnet och stigande krav från omvärlden, som till exempel skola och fritidsaktiviteter. I takt med att kraven ökar blir det tydligare att barnet kanske har svårigheter att sitta stilla, koncentrera sig, klara skolarbetet eller samspelet med andra barn.

I den pre-pubertala utvecklingsfasen ökar också barnets förmåga att se sig själv utifrån och jämföra sig med andra (se kapitel 2). Det gör att barnet blir medvetet om omvärldens krav och också hur det eventuellt brister i sin förmåga att nå upp till dem. Det här är problem som kan påverka självkänsla och livslust hos barnet och leda till en ökad risk för att utveckla depression eller ångestsyndrom.

Om du misstänker att ditt barn har en en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska du i första hand ta kontakt med skolan och elevhälsan för bedömning och anpassning i skolan. De kan sedan om det behövs ge er en remiss till den barn- och ungdoms­psykiatriska vården.

Läs mer