Hoppa till huvudinnehållet

STATISTIK - SIFFROR SOM BERÖR

Du har säkert sett larmrapporterna om hur dåligt unga mår idag. Som tidigare nämnts gör varje år fler än 5 000 unga killar och tjejer ett självmordsförsök och ungefär 160 personer under 25 år tar sitt liv.

Det är nedslående siffror – men det finns också positiva. Till exempel säger 96 procent av svenska 11-åringar att de har en bra eller mycket bra hälsa och 99 procent tror att de kommer att få det bra i framtiden.

Föräldrar tror en sak – barn säger en annan

En intressant siffra i statistiken är att föräldrar tenderar att tro att barn mår bättre än vad de gör. Bara en av fyra föräldrar gissar till exempel rätt på hur många unga som anger att de känt ångest de senaste sex månaderna. Det rätta svaret (för unga mellan 16 och 25 år) är 75 procent. De flesta vuxna gissar på 50 procent.

Går att förändra

Oavsett positiva eller mer ledsamma siffror är det allra viktigaste att vi tillsammans försöker ändra på det som inte fungerar. Elevhälsan och vården har såklart ett stort ansvar, men som medmänniskor och föräldrar kan vi också göra mycket. Bara genom att prata om högt och lågt, om stort och smått, kan vi få till en förändring. Det är ju inte alls underligt att livet är besvärligt ibland, men pratar vi inte om det kan de där besvärligheterna utvecklas till värre svårigheter.

Självmorden minskar - men inte bland unga

Under de senaste 15 åren har självmordstalet i Sverige minskat med ungefär 10 %. Det gäller dock inte för unga mellan 15 och 24 år. Här kan man istället se en svag ökning med ungefär 1 % per år.

Unga tjejer är klart överrepresenterade

När det gäller sjukhusvård för ”avsiktlig självdestruktiv handling” är den största gruppen kvinnor mellan 20 och 29 år, följt av tjejer mellan 10 och 19 år.

Unga män är mer ensamma

Andelen killar mellan 15 och 24 år som inte har någon nära vän har ökat från 6 till 9 % de senaste tio åren.

162 unga människor tog sitt liv

162 unga människor mellan 15 och 24 år tog sitt liv 2019,
varav 108 stycken var killar och 54 stycken var tjejer.

Av personer under 20 år som vårdas för självmordsförsök
är 77 % tjejer.

Hmm..

Tre av fyra föräldrar tror att just deras barn mår bättre än genomsnittet. Vilket såklart är en statistisk omöjlighet.

6 barn under 15 år tog 2019 sitt liv

En ökning med 153 %

Bland tjejer i åldersgruppen 10–17 år har andelen som har uttag av antidepressiva läkemedel ökat med 153 % från 2008 till 2018. Bland pojkarna i samma åldersgrupp är ökningen 139 %.

”Den vanligaste orsaken till att unga söker stöd hos oss är att de känner oro, ångest och stress över olika situationer i livet. De upplever att de saknar stöd från vuxenvärlden och att det oftare letas fel på dem, än att de blir erbjudna hjälp.”


Louise Aronsson,
verksamhetsledare för Tilia, en ideell organisation för ungas psykiska hälsa.

UPPÅT FRAMÅT!

96 % av svenska 11-åringar säger att de har en bra eller mycket bra allmän hälsa.

HÖGRE KRAV OCH MER STRESS I SKOLAN.

Generellt är det fler flickor än pojkar som upplever stress och ökade krav i skolan. Störst ökning de senaste 8 åren finns bland 15-åriga flickor (från knappt 53 till 73 %), minst ökning bland 11-åriga killar (från 9 till 15 %).

VANLIGAST

De vanligaste psykiska besvären bland 11-åringar är irritation, dåligt humör eller sömnsvårigheter. Pojkar har generellt färre psykiska besvär än flickor.

SÖMNSVÅRIGHETER

2018 uppgav 32 % 11-åringar att de har sömnsvårigheter. 2010 var den siffran 20 %.

”Vi får sällan ta del av solskens­historierna, så de samtal vi får är ju inte representativa för hur unga mår idag. Men visst ser vi samma tendenser som i övriga samhället, att den psykiska ohälsan går ner i åldrarna och att allt fler ringer till oss. Fast det är ju inte bara sorgligt. Det kan också betyda att barn får allt lättare att prata om sånt här. Och så länge de kontaktar oss finns alltid hopp om en förbättring.”

Somaya Ghanem,
kurator på Bris.

Levnadsvanorna

bland unga har generellt blivit bättre. De äter mer grönsaker, har fler aktiviteter och dricker mindre alkohol (med en senare debut). Detta har dock starka kopplingar till socio­ekonomisk situation, det vill säga hos unga som lever i mer utsatta miljöer ser vi inte alla dessa förbättringar.

Ingen är enbart lycklig

”Det finns ingen människa som går igenom livet och är enbart lycklig. Vi stöter alla på svårigheter och vi behöver lära oss att bemöta och hantera dessa.”

Ullakarin Nyberg,
överläkare i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet.