Hoppa till huvudinnehållet

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är det vanligaste psykiska tillståndet som kan uppkomma hos barn. Begreppet samlar många olika diagnoser, som till exempel separationsångest, social ångest och generaliserat ångestsyndrom.

 

Ångesttillstånd hos barn är inte särskilt väl utforskat, men med grund i de studier som gjorts brukar man säga att mellan 5 och 10 procent av alla barn och unga har ångestsyndrom i någon form. Ångestsjukdom är vanligare bland flickor.

Det är helt normalt att ditt barn känner oro eller rädsla; i perioder eller inför specifika situationer/händelser. Men om känslorna växer eller varar över längre tid och börjar ställa till det i vardagen kan det vara dags att bli uppmärksam. Det kan till exempel handla om att barnet inte klarar av eller vill göra något som hen alltid gjort tidigare. Problemen dyker ofta upp både hemma och i skolan eller när hen hänger med kompisar.

 

Om du är orolig för ditt barn eller osäker på hur du ska agera rekommenderar vi att du tar kontakt med skolsköterskan, er vårdcentral eller 1177. Vid akut läge ring alltid 112. 

Barn med ångestsyndrom kan visa symtom som:

Barn kan själva beskriva ångestsymtom som:

Läs mer