Hoppa till huvudinnehållet

Barn med självmordstankar

Att ha ett barn i sin närhet som mår dåligt, och kanske också uttrycker självmordstankar, är tungt. Vad ska man som vuxen säga? Hur kan man stötta? När vet man att det är dags att söka professionell hjälp? Det finns självklart inte ett recept som passar alla – men här får du några tips på hur du kan agera som vuxen.

Nedan finns en sammanfattning på vår expertintervju och om du vill läsa hela så kan du klicka här.

 

Vid aktua sitationer, ring alltid 112!

 

 

Ta barnet på allvar

Också små barn kan ha självmordstankar, även om det är ovanligt. Ta alltid barnets uttryck på allvar!

Vad kan ligga bakom?

Börja med att försöka ta reda på vad som ligger bakom det barnet säger. Hur känner barnet? Hur går tankarna? Har något särskilt hänt?

Visa att du finns där

Visa att du som vuxen finns där och har tid. Barnet vill inte alltid prata om sitt mående men det är viktigt att du inte ger upp. Skapa rum för samtal och påminn om att du vill förstå barnet. Om barnet inte vill prata alls – föreslå att hen pratar med någon annan vuxen.

Förminska inte din oro

Prata med andra vuxna i barnets närhet om hur de uppfattar situationen. Förminska inte din oro och sök professionell hjälp om du upplever att det behövs. Det visar barnet att du tar situationen på allvar och det är alltid bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite.

Förmedla hopp

Förmedla hopp och övertygelse om att allt kommer att gå bra. Säg att ni gör det här tillsammans och att barnet aldrig kommer att behöva vara ensam med det som tynger.

Sök eget stöd

För att kunna vara ett stöd för ditt barn behöver du hantera din egen oro. Det kan du få genom att prata med andra vuxna eller söka professionell hjälp.

 

Läs mer