Hoppa till huvudinnehållet

Vad är psykisk hälsa?

I debatten om ungas mående används ofta uttrycken psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Men vad innebär de egentligen?

 

 

”Psykisk hälsa är ett tillstånd av mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i.”


Källa: WHO

En god psykisk hälsa är inte bara frånvaron av psykisk sjukdom. Det är heller inte samma sak som att gå omkring och vara konstant lycklig. Istället ger en god psykisk hälsa varje människa möjlighet att möta de svårigheter som livet innehåller och trots dessa i möjligaste mån förverkliga det man vill göra och ta aktiv del i samhället.

 

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa används på olika sätt och brukar innefatta allt från diagnostiserade sjuk­domar som depression och ångestsyndrom till normala reaktioner som nedstämdhet och oro. Vi vill därför hellre prata om:

 

1. Psykiska besvär. Till exempel oro, nedstämdhet, irritation och sömnsvårigheter. Dessa kan vara tunga att bära för individen men ska oftast inte behandlas medicinskt eftersom besvären är en reaktion på ”sådant som hör livet till”. Det kan till exempel handla om oro för livssituationen eller stress över specifika händelser.

2. Psykiatriska tillstånd. Kan exempelvis vara diagnostiserad depression, ångestsyndrom, ätstörningar eller bipolär sjukdom. De här sjukdomarna orsakar lidande för individen, gör att hen fungerar sämre i vardagen och kräver professionella insatser som medicin och/eller terapi.

 

Många av de psykiska besvär som unga upplever idag är en helt normal reaktion på en onormal situation. Vårt samhälle har blivit väldigt bra på att producera lidande för individen. Mycket kretsar kring prestation, lycka och jämförelse med andra. Det skapar en stress hos många, inte minst unga.

Som förälder måste vi bli bättre på att ge våra unga verktyg för att hantera sitt mående, utan att för den skull lägga hela ansvaret på dem. Det finns ingen människa som går igenom livet och är enbart lycklig. Vi stöter alla på svårigheter och vi behöver lära oss att bemöta och hantera dessa.

Tillsammans med våra barn behöver vi därför träna på att uttrycka våra känslor och förklara hur vi mår. Det kan vi göra genom ord eller teckningar eller lek, men vi behöver kommunicera om det. Vi behöver få igång samtalet.

Läs mer