Hoppa till huvudinnehållet

Extra föräldrapepp

Att vara förälder kan vara alldeles, alldeles underbart – och väldigt, väldigt svårt. Konflikter, oro och stress är vardagsmat och ibland känns det stört omöjligt att hinna med allt som verkar krävas för att man ska kvala in som en god förälder.

Men det finns sätt att peppa sig själv lite extra när föräldrarollen känns jobbig. En vanlig metod är ACT, som står för Acceptance and Commitment Therapy. Metoden hjälper dig att möta och hantera de (ibland starka) känslor som kan dyka upp i ditt föräldraskap. Den innehåller dessutom övningar som du kan använda för att hitta konstruktiva vägar framåt när det tjorvar i relationerna hemma.

 

Vad är ACT?

ACT är en psykoterapeutisk metod som utvecklats ur KBT (kognitiv beteendeterapi). Grunden i ACT är att lära sig acceptera alla känslor man har och jobba utifrån dem för att styra sitt liv i den riktning man önskar.

När vi är i affekt reagerar vi ofta med ilska eller stress, vilket inte gynnar att ditt barn ska vilja prata med dig. När vi låter oss styras av starka känslor kan vi inte tänka rationellt, eftersom de aktiverar vårt limbiska system (känslohjärnan) och blockerar vår tillgång till de kunskaper vi faktiskt har.

 

 

Stoppa känslorna åt sidan ett tag

Ditt barn är beroende av att du kan se och möta det i den situation det befinner sig i och om du är upptagen eller blockerad av dina egna känslor så kan du inte göra det. Då finns det inte plats för barnet, i den stunden.

Med hjälp av ACT kan du istället notera och acceptera att du har de här känslorna, men sedan stoppa dem åt sidan ett tag. Det hjälper dig att se klarare på situationen och använda din energi till att förändra det du vill förändra, snarare än att slåss mot dina känslor. Men kom ihåg! Att acceptera sina känslor är inte samma sak som att acceptera situationen. Istället ger det dig förutsättningar att hantera situationen på ett mer effektivt och kärleksfullt sätt.

 

Se alternativa vägar

Om något inte fungerar som vi önskar med våra barn så tenderar vi föräldrar att bara göra mer av samma sak. Enkelt beskrivet är det som att försöka öppna en dörr med fel nyckel. Du försöker gång på gång öppna dörren, med fel nyckel, och blir arg på dörren. Men det kommer inte att hjälpa. Enda sättet att få upp dörren är att byta nyckel.

 

Ha förståelse för dig själv

Accepterandet av sina känslor och tankar som man praktiserar i ACT är också användbart i föräldraskapet. Att vara förälder är svårt. Det blir fel ibland och det är oundvikligt. Men i sådana situationer är det mer konstruktivt att kunna klappa sig själv på axeln och säga ”okej, det där blev lite knasigt, men nu provar vi igen på ett annat vis”, än att bli förbannad på sig själv och bara fortsätta älta sina misstag.

Läs mer